Takster

Gæstepladser pris pr. døgn inkl. el :    
Både under 11 meter :       kr. 160
Både mellem 11 og 14,99 meter:     kr. 190
Både mellem 15 og 18 meter:     kr. 220
       
For både over 18 meter aftales pladslejen med havnefogeden.  
           
Mobilhome:          
Leje af plads incl. el pr. døgn:     kr. 150
 
Bedding:          
Fremmede både inkl. to dage på bedding:   kr. 1300
Efterfølgende dage betales pr. dag:     kr. 200
Hjemmehørende både inkl. to dage på bedding:   kr. 800
Efterfølgende dage betales pr. dag:     kr. 200
 
Leje af højtryksspuler pr. døgn:     kr. 70
 
Leje af vacumskraber pr. døgn:     kr. 70
 
Jollerampe:          
Bomløft pr. gang:       kr. 30
 
Sommerplads:        
Kun under særlige omstændigheder, som ved landreparation, sygdom eller bortrejse i  
længere tid, kan sommerplads på land tildeles.    
Hvis havnepladsleje er betalt, er standpladsen fri.  
Ellers er taksten i perioden 1/5 til 31/10:    
Både på fast stativ – pr. påbegyndt måned:   kr. 450
Både på trailer – pr. påbegyndt måned:     kr. 900
 
Vinterpladser:        
På land i perioden 1/11 til 30/4 (uden havneplads):   kr. 1200
(efter søsætning er der friplads i 3 døgn – derefter betales gæstepladstakst)  
I havn i perioden 15/9 til 31/3:     kr. 1300
I havn i perioden 1/1 til 31/3:     kr. 650
 
Fiskehusene:        
Leje pr. rum pr. år:       kr. 1200
Indskud for andelshavere:       kr. 1000
Indskud for lejere (engangsindskudet tilbagebetales ikke ved lejemålets ophør): kr. 1500
Elforbrug:
Pr. kwh.         kr. 3
Depositum for elmåler.  kr. 500
 Plads i vandet 2020
Grundbeløb  for alle både       kr. 1060
   
Pladsleje pr. m2  (betales af andelshavere og lejere): kr. 102
Sydhavnens havnebidrag pr. m2 ( betales kun af lejere) kr. 98
Nordhavnens havnebidrag pr. m2  ( betales kun af lejere): kr.79,50
 Ovenstående priser er inkl. moms
   
Opdateret 10-5-21    

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere