Takster

Takster

 

Gæstepladser pris pr. døgn inkl. el:                                        

Både under 11 meter:                                                                                                kr. 160

Både mellem 11 og 14,99 meter:                                                                             kr. 190

Både mellem 15 og 18 meter:                                                                                  kr. 220

 

(For både over 18 meter aftales pladslejen med havnefogeden)   

 

Auto Camper:                                                                                          

Leje af plads incl. el pr. døgn:                                                                                  kr. 180

 

Bedding:                                                                                                 

Fremmede både inkl. to dage på bedding:                                                            kr. 1300

Efterfølgende dage betales pr. dag:                                                                        kr. 200

Hjemmehørende både inkl. to dage på bedding:                                                 kr. 800

Efterfølgende dage betales pr. dag:                                                                         kr. 200

 

Jollerampe:                                                                                              

Bomløft pr. gang:                                                                                                       kr. 30

 

Sommerpladser:

Grundbeløb for alle både                                                                                         kr. 1166

Pladsleje pr. m2 (betales af andelshavere og lejere):                                         kr. 112

Sydhavnens havnebidrag pr. m2 (betales kun af lejere)                                   kr. 108

Nordhavnens havnebidrag pr. m2 (betales kun af lejere):                               kr. 87

 Ovenstående priser er inkl. Moms

 

Sommerplads på land:                                                                               

Kun under særlige omstændigheder, som ved landreparation, sygdom

eller bortrejse i længere tid, kan sommerplads på land tildeles.                              

Hvis havnepladsleje er betalt, er standpladsen fri.                        

Ellers er taksten i perioden 1/5 til 31/10:                                        

Både på fast stativ – pr. påbegyndt måned:                                                         kr. 528

Både på trailer – pr. påbegyndt måned:                                                               kr. 1049

 

Vinterpladser:                                                                    

Landplads med havneplads 1/10 til 15/4

Andelshavere:                                                                                                            kr. 700

Lejere:                                                                                                                          kr. 1200

 

Vintergæst i havn i perioden 15/9 til 31/3:                                                          kr. 1516

Vintergæst i havn i perioden 1/1 til 31/3:                                                             kr. 758

 

Elforbrug for fastliggere (KUN ved aftale med havnefoged):

Pr. kwh.                                                                                                                        kr. 5

 

Fiskehusene:                                                                      

Leje pr. rum pr. år:                                                                                                   kr. 1200

 

Gældende fra 1. april 2024                             

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere