Oprydning på vinterpladser

 

Vinterpladser ryddes hurtigst muligt og senest 14 dage efter søsætning. Stativer adskilles og sættes i bukkegård. Husk navn og tlf. nr. på stativer. INGEN stativer der ikke er adskilt.

Affald: Brugte malerdåser, pensler, presninger, oliedunke og andet beskidt affald  sørger man selv for at bortskaffe. Skal IKKE i olieskur eller affaldscontainer.

Affaldscontainer er kun  til husholdningsaffald. Olieskur er kun til olie produkter. (Olie-skuret er midlertidig lukket, venligst tag al miljø-farligt affald med hjem)

Træklodser, muresten og andet opklodsning fjernes fra havnens område

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere