Bukkegården

 

Henstilling af materiel kun efter aftale med havnefogeden.

Stativer skal være adskilte. 

Al materiel skal være forsynet med tydeligt tilhørsforhold i form af navn og tlf. nr.

Uafmærket materiel og ikke adskilte stativer vil blive fjernet uden ansvar for havnen og for ejers regning

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere