Referat 12-11-20

Bestyrelsesmøde torsdag den 12 november 2020 kl 19.00 i klubhuset.

Mødet blev afholdt i klubhuset med følgende deltagere:

Bestyrelsen:                               Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                               Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Mødet blev indledt med præsentation af ny andelshaver. Navn ________________

Andelshaveren blev godkendt af bestyrelsen.

Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøde (referat manglede)
 3. Arbejdsfordeling i bestyrelsen.
  1. Indlæggelse af data i ”sky” , mapper er oprettet, alle dokumenter der vedrører bestyrelsens arbejde opbevares herefter i skyen
 4. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
 1. Der mangler at afdrages 10.000 kr + yderligere 1.000 kr på automaten hvorefter den er havnens ejendom. Årlig vedlighold ca 600 kr.
 2. Der har være flere udgifter til varme hvilket skyldes flere gæste sejlere
  1. Gennemgang af debitor liste. Listen gennemgås med bogholder.
 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance, gennemgået og godkendt
 2. Likviditet, vi følger stort set budgetet på alle poster, vi har en likviditet på ca 600.000 kr
 3. Orientering vdr. renovering af klubhus. Tidsplan foreligger ikke da finansiering ikke er på plads
  1. BIJ og VKK kigger på priser på toiletter.
 4. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan, der er modtaget to tilbud som gennemgås af JP og SV.
  2. Ny udkørsel, udskudt indtil videre
  3. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyre, kommunen er ikke i stand til klart at afgøre hvad der er gældende med hensyn til brug af vejen
  4. Der kommer montering af anoder, omkostning ca kr. 40.000 for
  5. Ved samme lejlighed efterses pælene?
  6.  Vedligeholdelses af sti. Benyttelse af areal ved nordhavnen blev drøftet.
 5. Forhold vedrørende anparter, der har været handlet ca 12 anparter
 6. Kontakt til kommunen om evt. overtagelse af havnen, brev er afsendt, vi afventer svar fra kommunen
 7. Bordet rundt:
  1. Strib bådeklub ønsker at købe 2-3 stilladser og en fladvogn til transport, ønsker at havnen stiller smedjen til rådighed for opbevaring. Havnen vil gerne stille smedjen til rådighed for stilladserne såfremt de kan bruges af alle brugere af havnen. Fladvognen må parkeres udendørs
  2. Vi undersøger prissætning på bådepladser fremover, også til større både
 8. Eventuelt
 9. Dato for næste bestyrelsesmøde 7/12

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere