Referat 14/1-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 14. januar 2021 kl 19.00 via video
Mødet afholdt med følgende deltagere:
Bestyrelsen: Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )
Havnefoged: Villy Kragh Kyndesen (VKK)
Bestyrelsessuppleanterne: Allan Buch ( AB) og Mads M Hansen. ( MH ) deltog ikke i mødet

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Villy arkiverer referaterne til
senere underskrivelse.

3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
b. Strøm på vinterpladserne er OK, der er ikke så mange brugere. Der tændes for strømmen
hvis der er et behov.
c. Bagagevognene bliver noget dyrere en estimeret tidligere, VKK søger sponsormuligheder

4. Økonomi og drift
a. Resultatet for 2020 er meget tæt på det budgetterede og derfor godkendes dette
b. Likviditeten er i orden
c. Vi er næsten klar til at fakturere for pladserne i Sydhavnen (ca 517.000 kr), Nordhavnen
følger. Det forvendtes at alt er faktureret i denne uge.

5. Orientering vedr. renovering af klubhus.
a. Tidsplanen er et klubbens lokaler skal være færdig renoverede til senest 1 april det
forventes at ske tidligere.
b. Klubbens lokaler er tømt, fordelt på loft og smedje. Mht smedjen er der kommet
forholdsvis meget udstyr således at Havnens slibe bænk etc. ikke er tilgængelige
c. En stor del af stolene er solgt, de resterende er budt til salg, hvis ikke de sælges senest 15
februar bortskaffes de også for at skaffe plads
d. En del andet inventar er bortskaffet
e. Beck og Veddel vandt udbuddet og starter mandag 18 januar
f. Der er usikkerhed om hvor vidt Middelfart vitterlig frigiver de 170.000 kroner der var stillet
i udsigt til projektet. Derfor er det besluttet at Velux ovenlysvinduerne kan sløjfes om
nødvendigt
g. BIJ kikker på en ny router til klubhuset
h. Tom og BIJ kigger på omkostninger ved renovering af det ene toilet

6. Havnens bygninger og areal
a. Arbejdet på bro C er i fuld gang, gl bro er pillet ned, pælene bliver snart banket ned
b. Ny udkørsel fortsat på is
c. Anoder er monteret, skal vi evt. tage imod tilbud om brug af fritidsdykker til lettere
inspektioner? BIJ
d. Stien mellem Nord og Sydhavnen er udbedret. 50% af omkostningerne er sendt til
grundejerforeningen.
e. Der skal skaffes nyt elskab, VKK følger op
f. Automaten i forgang demonteres således at vægen kan vandskures og males.

7. Forhold vedrørende anparter, der er købt og solgt en anpart: IAB

8. Møde med kommunen:
Mødet med kommunen om evt. overtagelse af havnen d. 9 december forløb godt, sagen er sendt videre i Teknisk Udvalg og vi
afventer formel tilbagemelding som også skal indeholde en konkret udviklingsplan for at være
relevant.

9. Bordet rundt
a. Benyttelse af de lille lokale bag smedjen blev diskuteret. Endelig beslutning tages når
renoveringen af klubhuset er afsluttet.

10. Eventuelt. Intet

11. Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 1 marts.

Johs.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere