EL PÅ VINTERPLADSER  I VAND OG PÅ LAND 

Der vil kun være tilgang til strøm på landpladser i tidsrummet Lørdag 0800 til Søndag 1700.

Både i vand skal være tilslutte med korrekt kabel og elmåler. Kontakt havnefogeden.

Uautoriseret tilslutning vil blive demonteret.

 

Oprydning.

Affald: Brugte malerdåser, pensler, presninger, oliedunke og andet beskidt affald  sørger man selv for at bortskaffe. Skal IKKE i olieskur eller affaldscontainer.

Affaldscontainer er kun  til husholdningsaffald. Olieskur kun til olie produkter.

Vinterpladser: Ryddes hurtigst muligt efter søsætning. Stativer adskilles og sættes i bukkegård. Husk navn og tlf. nr. på stativer. INGEN stativer der ikke er adskilt.

Træklodser, muresten og andet opklodsning fjernes fra havnens område. 

 

Bukkegården

Henstilling af materiel kun efter aftale med havnefogeden.

Stativer skal være adskilte. 

Al materiel skal være forsynet med tydeligt tilhørsforhold i form af navn og tlf. nr.

Uafmærket materiel og ikke adskilte stativer vil blive fjernet uden ansvar for havnen og for ejers regning. 

 

Brug af el

Bestyrelsen ønsker hermed at gøre brugerne af havnen opmærksomme på reglerne for El benyttelse.

I følge Havnereglementet gælder følgende:

Benyttelse af strøm fra de etablerede el-stik vil ved normalforbrug være inkluderet i pladslejen. Man skal benytte godkendt kabel (1½ mm2). Længerevarende brug af el kun tilladt efter aftale med havnefogeden og mod betaling. Alle både, der er tilsluttet et el-stik døgnet rundt, betragtes som længerevarende tilslutninger.

 

Plads i Strib Bådehavn ?

Der er p.t. ingen ledige pladser i Strib Bådehavn

 

Andelshaver i Strib Bådehavn

Kunne du tænke dig at blive andelshaver i Strib Bådehavn?

Der er flere andelshavere, som overvejer at sælge deres andel.

Bestyrelsen kan formidle kontakten til sælgeren.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere