Parkeringsregler for det nordlige havnebassin

FOR BÅDEJERE MED FAST PLADS I DET NORDLIGE BASSIN

Efter aftale med Grundejerforeningen Ved Fyret er følgende bestemt:

 

Parkering

Motorkøretøjer og cykler skal parkere på P-pladsen ved det Sydlige bassin. Det er ikke tilladt at parkere på de private P-pladser i boligbyggeriet Ved Fyret. Bådejere er forpligtet til at informere sin øvrige husstand og eventuelle gæster om disse regler.

Adgangsnøglen

Der kan udleveres en nøgle hos Havnefogeden mod et depositum på kr. 50,- til kæden ved pladsen ved østkaj, hvor kortvarig ”lastning og losning” af grej samt eventuel kørsel af teknikere til bådene. Indkørsel sker fra Ved Fyret umiddelbart efter den nordligste boligblok. Nøglen må ikke udlejes og bådejeren er ansvarlig for, at pladsen er aflåst efter benyttelsen samt, at uvedkommende køretøjer ikke får adgang til pladsen. Ved evt. konstateret misbrug inddrages nøglen. Alternativt kan båden forhales til midterbroen i det Sydlige bassin for ”lastning og losning” samt for ombordtagning af gæster mv., men båden skal straks derefter returnere til anvist plads. Desuden henvises der til opslag på havnen samt Reglement for Strib Bådehavn A.m.b.a.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere