Referat bestyrelsesmøde d. 12/9

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/ 9 kl. 18:30 – 21:30

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ), Tue Johansson (TJ), 

Suppleant

Afbud: Villy Kyndesen (VK) 

Referent: Martin Vasarhelyi

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 4. Økonomi v. Henrik
 5. Arbejde på forberedelsen af ekstraordinær generalforsamling.
 6. Fastlægge dato for ekstraordinær generalforsamling
 7. Valg af dirigent
 8. Dagsorden og Drejebog for forsamlingen (JR)
 9. Fordeling af opgaver og frister for færdiggørelsen
 10. Koordinering af opgaver
 11. Generalforsamlingens beslutningsmuligheder
 12. Gennemgang af investering i betaling for strøm
 13. Havnefogedens status
  1. Graham båd?

 

Referat:

Pkt 1: 

Godkendt

Pkt 2: 

MV referent

Pkt 3: 

Udskudt da papirversionen ikke er til stede

Pkt 4: 

Økonomien, det går som sidste år. Vi mener at evt. overskud på vedligeholdelseskontoen bør bruges til vedligehold af servicebygningen.

Pkt 5: 

Forberedelse af Ekstraordinær Generalforsamling (EG) planlægges til 2. november. MV arbejder på invitationen, der udsendes materialer senest 18 oktober.

Pkt 6: 

Der planlægges EG  2. november 2023. 

Pkt 7: 

Der tages kontakt til mulig dirigent (JR)

Pkt 8: 

JR arbejder på dagsorden og drejebog

Pkt 9: 

Fordeling af arbejdsopgaver (JR)

Introduktion MV

Tilstand aktuelt og Rapport (teknik) MMH

Økonomi aktuelt og i lyset af Rapport: HJ

Præsentation af muligheder TJ

Præsentation af beslutningsforslag JR

Pkt 10: 

Koordinering af arbejdsopgaver blandt bestyrelsen via ‘EG’ i fællesdrevet

Pkt 11: 

Beslutningsforslag til generalforsamlingen (JR)

Pkt 12: 

Gennemgang af investering i ny løsning, forberedes til EG – uafklaret om dette punkt udskydes til den ordinære generalforsamling.

Pkt 13: 

Grahams båd vil overgå til ny ejer i forbindelse med salg af hans anpart. Afventer endelig godkendelse fra boet.

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere