Referat bestyrelsesmøde 4/1

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ),  

Havnefoged:             

Villy Kyndesen (VK)

Fraværende:

Tue Johansson (TJ),

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent
 3. Underskrive andelsbeviser
 4. Fordeling af sommerpladser – orientering
 5. Opkrævning af leje – orientering
 6. Årshjul – drøftelse & beslutning
 7. Henvendelse fra Strib Bådeklub – drøftelse & beslutning
 8. Havnefogedens opgaver – orientering 
  1. Havnefogedens ansættelsesvilkår
 9. El-aftale – drøftelse & beslutning
  1.  Skal vi indhente et skriftligt notat fra DLA Piper??
  2. røgalarmer
  3. brandslukkere
  4. tilsyn
  5. betaling
 10. Anbringelse af likvider drøftelse & beslutning
  1. Likviditetsbudget 
  2. Anbringelse af overskud
  3. Aftale med MS om at matche andre tilbud
  4. Vilkår hos andre udbydere/obligationer
  5. Tilbud om forsikring af indskud.
 11. Projekt fremtidshavn drøftelse & beslutning
  1. Projekt forløb i grove træk (MV)
  2. Registrering af henvendelser og svar til disse
  3. Ideer til processen
  4. dato for første møde i gruppen
  5. Status på projekt skinne renovering
 12. Regulering af priser Autocamper – gæstepladser – faste pladser
 13. Eventuelt

Referat:

Pkt 1:

Dagsorden godkendt

Pkt 2:

MMH tager referat

Pkt 3:

Andelsbeviser 77 og 80 underskrevet

Pkt 4:

Fordeling af pladser, der er 6 ledige ved indgangen til 2024. 

Pkt 5:

Opkrævning for pladsleje 2024 vil inden for den kommende uge blive udsendt.

Pkt 6

Der arbejdes på at få udarbejdet en årskalender med kendte datoer for aktiviteter på havnen for året 2024, så folk kan planlægge. Kalender vil blive udsendt, samt være tilgængelig på hjemmesiden, www.stribhavn.dk

Generalforsamling er sat til 14. marts 2024 kl. 19.00

Pkt 7

Bådeklubben har henvendt sig til havnen for at lave en aftale om nedsat pris for klubbåde.

Grundet den økonomiske situation for havnen, kan havnen desværre ikke imødekomme dette på nuværende tidspunkt. Som hidtil én klubbåd til prisen for andelshavere.

Udlejning af lille lokale i klubhuset kan i henhold til lejekontrakten kun ske ekstraordinært. 

Det skal huskes at ved udlejning af klubhuset, skal gæstesejlere og autocamper have adgang til at benytte køkkenfaciliteter, toiletterne i klubhuset er offentlige. Bådeklubben opfordres til at sikre at det fremgår af lejeaftalen og gerne ved skiltning i klubhuset.

Pkt 8

Beskrivelse af havnefogedens arbejdsopgaver vil blive revideret, af JR og MMH i samråd med VK.

Pkt 9

Der vil ikke blive indhentet noget notat fra DLA piper.

Såfremt der ønskes permanent el tilslutning, skal der laves særaftale omkring sikkerhedsforanstaltninger og betaling. Røgalarm, brandslukningsudstyr og tilsyn med fartøjet. Samt om der er monteret måler. JR udarbejder aftale.

Pkt 10

Likviditetsoverskud, 800 tkr, placeres på en højrente konto hos Danske Bank, for udnyttelse af renteindtægter.

Der oprettes en garantkonto hos Middelfart Sparekasse, til deponering af overskud fra driftskonti.

Pkt 11a

Bestyrelsen afklarer på møde d. 15/1 kl. 17 processen, der kan føre frem til et oplæg til de frivillige, der ønsker at arbejde videre med projektet.

Der invitereres til opstarts-møde for interesserede 1. feb kl. 18.00

Pkt 11e

HJ undersøger markedet for skinner.

Under det seneste stormvejr, er der sket skader på ydermolen i sydhavnen, på det yderste af den gamle del af molen. VK kontakter VestaFjord og indhenter tilbud/overslag for udbedring af molehoved, samt diverse ramning af skinner på molerne, hvor det findes nødvendigt af gruppen der arbejder med vedligehold af moler. Gruppen vil snarest gennemgå molerne.

Der er også skader på slæbestedet og glaciet syd for. VK kontakter entreprenør og indhenter tilbud/overslag

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere