Referat bestyrelsesmøde 10/10

Referat af bestyrelsesmøde d. 10/10 kl. 17:00 – 19:10

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ), Tue Johansson (TJ), 

Suppleant

Fraværende:

Havnefoged: Villy Kyndesen (VK)

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af referat fra seneste 2 møder
  4. Underskrive andelsbeviser
  5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Dagsorden

5.2 Drejebog

5.3 Beslutningsforslag

5.4 Slides

5.5 Forplejning

5.6 Højttaleranlæg

5.7 Indkaldelse

5.8 Bilag til indkaldelse

5.9 Møde med dirigent

 

6. Eventuelt

Andelshavere – døde og ikke korrekt registrerede

 

Referat:

Pkt 1:

Godkendt

Pkt 2:

MMH Referent

Pkt 3:

Udsættes til næste møde

Pkt 4:

Andelsbeviser nr. 3, 25, 66, 75 og 99 blev underskrevet

Pkt 5:

De foreliggende dokumenter blev gennemgået, drøftet og ændret.

 

5.1 Dagsorden – JR 

5.2 Drejebog – MMH, HJ og TJ mødes og koordinerer indlæg

5.3 Beslutningsforslag – JR

5.4 Slides – JR efter ønsker fra MMH, HJ og TJ

5.5 Forplejning – Ingen tilmelding – indkøb af snitter til et anslået antal fremmødte

5.6 Højttaleranlæg – Der etableres ikke højtaleranlæg, men det opfordres til folk placerer sig i lokalet, så man kan følge med i hvad der bliver præsenteret.

         5.7 Indkaldelse – JR

5.8 Bilag til indkaldelse – Dagsorden,Tilstandsrapport (JR tjekker om det er muligt), beslutningsforslag, fuldmagt + ønsker fra MMH, HJ og TJ

5.9 Møde med dirigent – MV

Pkt 6.1:

Ved uddeling af indkaldelser til andelshavere uden e-mail, er det konstateret at 2 andelshavere er afgået ved døden i hhv 2013 og 2018/19. JR søger at finde frem til arvingerne. 

Ved sammenhold mellem Havneregisteret fra  BEAS og Andelsbogen er der konstateret uoverensstemmelser. De fleste er afklaret, men en enkelt udestår. JR søger dokumentation for køb af andel fra lejeren

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere