Referat 8/12-21

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 8 /12  2021 kl. 19.00

Mødet afholdes i klubhuset.

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Christian Adelhart ( CA), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Vi starter mødet med en orientering fra GUF vdr. sommerkoncert 2022

Birte Brandgård Sven Jensen foreningen GUF (Gode underholdende folkemusik) koncert projekt i havnen

Sommer koncert 17/6 2022 fra 17-18 og koncert frem til kl 22

Financiering via GUF + evt fadøl, Thai mad, pølser. Antal ikke kendt, ide 200-300 deltagere. Toiletter vil være en udfordring og kræve toiletvogn. GUF vil selv står for godkendelse (spiritus, lyd…) samt forsikring etc.

Kombineres med Vild Med Vand aktiviteter samme dag, klubben skal indrages for både aktiviteter og eventuelt bod. GUF skal se på strømforbrug, pølsevogne/boder også.

Helt grundlæggende er Havnen indstillet på at mulliggøre projektet. Havnen vender tilbage til Birte når vi har snakket med Klubben d. 16.

 

.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 3. Redigering af bestyrelsens forretningsplan.
  1. Christian har kontaktet FLID, det er ikke en ukendt problemstilling. Drift af en moderne havn kræver også ting som drift af kontorer etc. Deres anbefaling vil være at vi får lavet vedtægts ændring, men det er ikke nødvendigt rent juridisk.
 4. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift.
 1. Oprydning og vinter-lukning af havnen forløb godt
 2. Der skal diskuteres renovation med klubben hvor meget klubben skal betale for renovation, evt også om faktureringsmodellen skal ændres. Kan diskuteres med klubben på mødet d 16. december
 • Der skal fremskaffes klæbemærker der er vejrbestandige som kan sættes på bådene når ejerne skal kontakte Villy
  1. Måling af el. forbrug der kigges på løsning med fjernmåling, som kræver WiFi tilgang
  2.  Wi-Fi  på havnen. Der undersøges to forskellige muligheder,
 1. En løsning til mellem 10-20.000 kr med retningsbestemte routere (MESH løsning)

 

 1. En løsning med lokale routere med et SIM-kort pr router, omkostnings budget ca 5.000 kr
  1. Regulering af Kwh. Prisen ?
 1. Vi undersøger hvad vores aktuelle priser er og om vores priser svarer til omkostningerne
 2. Christian kigger på EWII løsninger

 

 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
  2. Denne er tilfredsstillende, det ser ud til at vi kommer ud med et resultat der er bedre en budgettet
  3. Debitor liste, de er ca 11.000 kroner til tab på debitorer, det er ca 3000 kroner på udestående debitorer
  4. Fremover skal regningern sendes ud medio januar med betalingsfrist på 14 dage. Det er også et krav at betalingen er foretaget for at man kan få en plads.
 2. Likviditet er udemærket, ca 130.000 kr.
  1. Kassekredit er ikke taget i brug
 3. Renovering af klubhus.
  1. Foldedøren er bestilt
  2. Der skal hænges to lamper op
  3. Der mangler dæksler på udtagene i loftet
 4. Kodelås servicesbygning.
  1. Der er modtaget tilbud fra BEAS, beløbet var så højt at vi besluttede at der indkøbes et andet system til under 10.000 kr
  2. Der er modtaget et andet tilbud til trådløs NFC læster til BEAS automaten på 8850 kr excl moms og excl transport omkostininger som betragtes som for dyr, da der ikke er noget presserende behov for NFC.
 5. Møde med klubben aftalt d.16/12
  1. Aktive medlemmer af klubben: Bådejere med plads i havnen og anpartshavere har ret til booke klubbens lokaler
 6. Bestyrelsens arbejdsopgave ifølge referat fra generalforsamlingen d. 30/9.
 7. Tilbud på skitseforslag til ny mole i sydhavnen.
  1. Brian og Johannes tager kontakt med Klintebjerg havn
  2. Martin tager kontakt til Hejlsminde for at høre hvordan de har grebet tingene an
  3. Skulle vi begynde at trække på de ressourcer som kommunen har tilbudt (Christian)
 8. Strategiplan: Møde dato tirsdag d. 14 / 12
 9. Tilskud til toiletter.
 10. Forhold vedrørende anparter, der ligger pt to til underskrift. Villy og Brian skal lige gennemgå listen af anparter.
 11. Bordet rundt. (fra Sune ) skinner 6 kr/kg er vurderet som for dyrt
 12. Eventuelt, ingen bemærkninger
 13. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder m.v. i 2022
  1. 6/1 Bestyrelsesmøde
  2. 17/2 Bestyrelsesmøde
  3. 17/3 Bestyrelsesmøde
  4. 23/3 Generalforsamling
  5. 14/4 Bestyrelsesmøde
  6. 12/5 Bestyrelsesmøde
  7. 16/6 Bestyrelsesmøde
  8. Juli – intet møde
  9. 18/8 Bestyrelsesmøde
  10. 15/9 Bestyrelsesmøde
  11. 27/10 Bestyrelsesmøde
  12. 19/11 Bestyrelsesmøde
  13. 15/12 Bestyrelsesmøde
  14.  

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere