Referat 7-12-20

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d 7 december 2020 kl 19.00 i klubhuset.

Mødet afholdt i klubhuset med følgende deltagere:

Bestyrelsen:                        Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi (MV)

Bestyrelsessuppleanterne: Allan Buch ( AB) og Mads M Hansen ( MH ) deltog ikke på mødet.

Havnefoged:                       Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Dagsorden:

 1. Dagsorden godkendt
 2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
 3. Arbejdsfordeling i bestyrelsen, hosting betaling skal undersøges, vi modtager fortsat opkrævninger der vurderes til ikke at være relevante. SJ undersøger sagen

Broerne skal sprøjtes, dette skal foregå i tørvejr, VKK tager sig af sagen

 1. Orientering fra havnefogeden
  1. VKK oplyser at vi ligefrem får ros for bådenes opstilling
  2. Regler om brug af el er sat i kraft
  3. Havnefogeden skal orienteres såfremt man ikke skal bruge sin bådplads i havnen i 2021. Der udsendes en mail desangående.
  4. Gangsti mellem nord- og Sydhavnen skal repareres VKK
  5. Legepladsen skal fortsat repareres, VKK tager kontakt ansvarlig.
 2. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance, vi følger forsat budgettet
  2. Debitorlister skal gennemgås bedre fremover, VKK gennemgår listen til næste møde
 3. Likviditeten er OK
 4. Orientering vedr. renovering af klubhus. Afventer klubbens beslutning.
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan. Endelig beslutning om anlægsprojekt 2021.
  2. Det besluttes at Bro C rammes som en klassisk bro, der tages senere beslutning om hvordan glacis repareres
  3. Ny udkørsel, der er givet afslag på at benytte til parkering arealet grundet naturbeskyttelsesloven. (syd for den nye udkørsel. )
  4. Montering af anoder er komplet, pælene i nordhavnen er gennemgået, der skal tilsyneladende kun skiftes to. VKK koordinerer med Vesta Fjord.
  5. Benyttelse af areal ved nordhavnen er udskudt
 6. Forhold vedrørende anparter, ingen bemærkninger, alle nye ansøgere er godkendte
 7. Møde med kommunen d. 9 december, SV og JP deltager
 8. Bordet rundt
  1. FLID Havnen skal tilsyneladende sikkerheds gennemgås
  2. Der skal ansøges om redningskranse hos Tryg, MV hjælper VKK med hvordan

9. Eventuelt

 1. Vedtægter og havnereglement gennemgås inden næste møde

10. Dato for næste bestyrelsesmøder og aktiviteter 2021

14/1, ingen i februar, 1/3 og 15/3, 15/4, 10/5, 16/6, ingen i juli, 25/8, 22/9, 13/10, 17/11, 20/11 (arbejdsdag)

MV 9/12/2020

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere