Referat 3-6-20

Bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2020, kl. 19.00.
Mødet blev afholdt i klubhuset med følgende deltagere indkaldt:

Bestyrelsen:
Johannes Prahl (JP) deltog,
Søren Johansen (SJ) deltog,
Brian Iversen Jensen (BIJ) deltog,
Stefan Vindeløv (SV) deltog
Knud Beer (KB) udtrådt af bestyrelsen, i stedet er 1. bestyrelsessuppleant Allan Buch indkaldt

Bestyrelsessuppleanterne:
Allan Buch (AB) deltog ikke
Claus Qvitzau (CQ) deltog ikke

Havnefoged:   
Villy Kragh Kyndesen (VKK) deltog ikke.

———————

Knud Beer er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen, da han er flyttet fra området.
Stor tak til Knud for hans engagement og arbejde for Havnen i gennem årene.

Mødet indledtes med en orientering om ” Udviklingsgruppen for Strib som bæredygtigt lokalsamfund”
ved Kuno Johansen, med specielt henblik for ” Visioner for havnen i Strib”

———–

Dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 • Godkendelse og underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøde
  Underskrives på næste møde

 

 • Orientering fra havnefogeden
  – Ny stor infofolder udfærdiget

  – Blå Flag: Mundligt tilsagn fra kommunen om at hjælpe til med ansøgningen, da det er      
  blevet en meget omfattende proces.
  – Placering af kommunal flaskecontainer på havnen undersøges.
  – Bom ved jollerampe påkørt, har kontakt til den skyldige.
  – 5 store pladser ledige
  – Tavle med havnereglement næsten klar til opsætning.
  – Mulighed for en oprydningsaften i meget nær fremtid undersøges

 

 • Økonomi og drift

  • Gennemgang af seneste periodebalance
   – kraftig stigning i prisen for forsikringer, nye tilbud indhentes.

  • Likviditet
   – Likvidteten er god

  • IT-system – status
   – Arbejdet med opbygning af mappestruktur og overførelses af data til Google Drev pågår.

 

 • Havnens bygninger og areal

  • Investerings- og vedligeholdelsesplan
   – Tilbud på skift af anoder i Nordhavn modtaget

  • Ny udkørsel
   – Forsat ingen afklaring

  • Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
   – En 50/50 fordeling af udgifterne til vedligehold af sti og spuns vedtaget.

 

 • Forhold vedrørende anparter
  – Intet at bemærke

 

 • Bordet rundt
  – Efter forespørgsels, er en forsøgsordning med is/pølsevogn på havnens område denne sommer vedtaget.

  Etablering, bl.a. når fordelagtig placering i forhold til el, vand og afløb er fundet.
  – Arbejdet med ny dato for generalforsamling 2020 pågår, afventer p.t. myndighedernes næste
  udspil vedrørende forsamlinger.

 

 • Eventuelt
  – intet.

 

 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  – 20/8-20 kl. 19 med indledningsvis deltagelses af Strib Bådeklub

Ref. Søren Johansen

3 juni 2020

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere