Referat 25/8-21

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag  d. 25 august 2021

Mødet afholdet i klubhuset.

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ fraværende), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi (MV)

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Foreløbig dagsorden:

Før mødet blev nye andelshavere præsenteret og accepteret.

Christian Adelhardt præsenterede ”Vild med Vand” projektet

Paraply for alle der er interessede i vand, på tværs af aldre, børn og voksne

To første aktiviter: Familie Sup og Jollesejlads

Financiering har været succefuld til følge båd, trailer, sup boards og dragter

Vild med Vand ønsker at have en trailer stående med udstyr, samt Havnens Dag, eventuelt en flydebro ved slippen.

Havnen bakker op om tiltaget

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 3. Orientering fra havnefogeden, der har været mange besøgende, 
  1. hele 2020 har der været 1034 besøgende (gæstesejlere og campere),
  2. 2021 år til dato 1100 besøgende
  3. Generel drift
  4. Støv bekæmpelse fungerer rigtigt godt
  5. Skraldespand dialog med kommune, den er nu flyttet til enden af stien ved Tjærepletten
  6. Beddingen har været godt benyttet i sommeren
  7. BEAS bomsystemet ser ud til at fungere godt

 

 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
 1. Der har været opkrævet for meget fra kommunen for renovation, ikke afklaret endnu men det forventes at vi får refunderet 10-12.000 kr.
 2. Vi har modtaget endelig forsikringspolice fra FIRST. Vi sparer ca. kr.10.000 i forhold til Codan
 • Der skal genemgås udgifter til abbonnementer og kontingenter
 1. Vi forventer at året slutter på linje med budgettet eller lidt bedre
 2. Likviditeten er tilfredsstillende
  1. Debitor liste blev gennemgået.
 1. Likviditet /Kassekredit. På grund af de mange gæstesejler og autocampere vi har haft besøg af i år, har det ikke været nødvendig at trække på kassekreditten.
 2. Orientering vdr. renovering af klubhus.
  1. Foldedør, mangler fortsat, fremtræder heller ikke på klubbens oversigt over mangler
  2. Dette er blevet påtalt gentagne gange over for bestyrelsen i klubben. Det er vedtaget at Strib Bådeklub får endelig frist frem til 1. oktober til at etablere en foldedør.
  3. Der mangler fortsat at blive opsat to lamper i bunden af sejlerstuen
  4. Såfremt der ikke er etableret en mobil foldedør pr. 1 oktober 2020  vil Strib Bådehavn a.m.b.a. få opsat en fast skillevæg en dør der deler det store lokale i to.
  5. Koden til internettet i klubben skal fremgå et sted i klubben (MV)
  6. Låsesystem: Der skal findes en afklaring på hvem der kan have adgang til klubben, dette vil blive diskuteret på næste møde mellem klubben og havnen.
 3. Samarbejdet med klubben, næste møde med klubben 6. oktober.
 4. Generalforsamling d 30 september.
  1. Planlægning hvem gør hvad.
 1. Indkaldelse med dagsorden, billag, sendes senest 15 September
 2. Vedtægter, regnskab, fuldmagts formular
 • Prisforhøjelse 10%
 1. Vinterpladser 1200 for ikke anpartshavere 700 for anpartshavere
 2. Søren og Brian er på valg
 3. Suppleanter Allan og Mads skal spørges
 1. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan.
  2. Forstøbning af spuns i nordhavn
  3. Ny indkørsel.Der er indsendt en klage til Miljø og Fødevareankenævnet over kommunens afslag på etablering af parkeringspladser syd for ny indkørsel.

 

 1. Forhold vedrørende anparter
 2. Bordet rundt. Indvielse af klubhus /kontakt med kommunen.
 3. Kontakt med Klintebjerg Havn. Det er en forening, og dermed kunne de få penge.
 4.  
 5. Ungdoms DM i sejlsport havnen er meget positivt indstillet og støtter projektet fuldt ud.
 6. Eventuelt
  1. Stellplatz appen oplyser at vi har mørkt vand afledening, havneguiden sige også at vi udlåner cykler
  2. Vi skal lave bruserne om til tidsstyret med tryknap og hæve afgifterne med ~ 10 kr således at det er inkluderet i priserne. Laves i vinterhalvåret
  3. Vaskemaskine skal erstattes, den er udtjent, der undersøge muligheder for betaling b.la via stregkode fra betalingssystemet
  4. Villy skal bruge underskabe der kan aflåses
  5. Hvad har vi af muligheder for at sætte en grillbar op nede i havnen?
  6. Hvad skal huslejen eventuelt være? Diskuteres på næste møde.
  7. Havnefest, er der nogen der vil være med til at organisere
 7. Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 27 september

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere