Referat 25/10-21

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 25/10  2021 kl. 18:30

Mødet blev afholdt i klubhuset.

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Christian Adelhardt (CA), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Foreløbig dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 3. Konstituering af bestyrelsen. Valg formand Johannes og næstformand Christian.
  1. Bestyrelsens forretningsplan fremsendes til bestyrelsens medlemmer til næste møde
 4. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
  2. Der er en pæl der er brækket i nordhavnen, brækket under havbundens overflade. Den erstattes af en anden træpæl, Villy organiserer.
  3. Villy er på havnet 27. men ikke 30. Der skal trækkes 50 både på land.
  4. Arbejdsdag og afslutning på havnen d. 20 november fra kl 09:00, tilmelding til Villy

 

 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance. Johannes sender sender 2017/2018
  2. Vi følger budgettet. Skal strøm priserne eventuelt sættes op i forbindelse med prisstigningerne?
  3. Debitor liste, der er kun 600 kr udestående som afskrives
 2. Likviditet .Kassekredit der har ikke været trukket på kassekreditten på 150.000. Johannes undersøger hvad det reelt koster at have kassekreditten.
 3. Orientering vdr. renovering af klubhus. Brian gennemgår låsesystem,
 4. Låseplan, gæstesejlers adgang mv der sættes 2 låse op i Klubhuset, dog kun en kodelås der sættes i døren mellem køkkenet og entreen.
  1. Kan låsesytemet sættes op således at der kan genereres en ny kode?
  2.  BEAS kontaktes således at vi kan få en pris på et kodesystem. Johannes kontakter BEAS for at undersøge om de kan integres med Assa systemet. Johannes kontakter FLID
  3. Det overvejse om det er nødvendigt at opstille et helt elektronisk system eller om der kan laves en simplere løsning, besltuning
 5. Samarbejdet med klubben. Spørgsmålene om forsikringer er løst
 6. Bestyrelsens arbejdsopgave ifølge referat fra generalforsamlingen d. 30/9.
 7. Ny mole:  dækmole i sydhavnen, der skal laves et overslag på baggrund af et møde med rådgivende ingeniører for indhentning af tilbud.
 8. Strategiplan, hvor omfattende skal det være? Der bør nedsættes en arbejdsgruppe sammen med Strib Bådeklub som udarbejder et oplæg. Punktet diskuteres i grundigere på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Forhold vedrørende anparter, der er pt 3 andele til salg
 2. Møde med borgmester d 1 okt. Kort resume ved Brian og Johannes.
  1. Der har været mulighed for kommunalt garanteret lån, dette kræver et projekt
  2. Kommunen vil evt. give tilskud til forbedring af jollernes slæbested
 3. Eventuelt,
  1. Betaling af offentlige toiletter er i forhold til kommunen baseret på 2005 priser, dette skal korrigeres
  2. Det foreslås at der i forhold til klubben laves både korte og lange planer, så som fælles arrangementer. FLID har hjulpet en anden lille havns klub og ejere med at finde en løsning. Villy kontakter FLID for at høre om hvad der kan gøres.
  3. Skal BEAS indsætte kontaktløs kortlæser, hvad koster det, Villy undersøger
  4. Kan affaldscontainerne flyttes til enden af stien ved hyben hækken. Der skal snakkes med grundejerforeningen. Villy taler med Svend Aage.
  5. Skal klubben ikke betale halvdelen af affaldscontainerne
  6. Alle stativer (bundrammer) skal forsynes med synligt telefon nummer og navn på bundrammer.
  7.  
 4. Christian gennemgår funktionaliteter på GoogleDrev til næste møde.
 5. Dato for næste bestyrelsesmøde  10/11  
 6. Møde med klubben d 11/11

 

Johs.

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere