Referat 22/2-22

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d 22/2  2022 kl. 19.00

Mødet afholdt i klubhuset.

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Christian Adelhart ( CA), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Vi startede mødet med en gennemgang af årsrapporten for 2021 ved revisor Jan Christiansen.

 

 

       Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 2. Regnskab godkendt af revisor uden anmærkninger eller negativ påtegning. Bestyrelsen underskrev regnskabet.
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift, næsten alle pladser er udelejde
  2. Måling af el. forbrug / Wi-Fi på havnen
 1. Status: Der mangler blot strøm tilslutning til WiFi, fiber er fremlagt
 2. Test via vores 4 prototyper fungerer tilfredsstillende og vil blive fortsat i større skala inden en egentlig implementering. Dette betyder at vi fremover vil kunne afregne brugere for et egentligt elforbrug i vinterhalvåret.
 • Opfølgning VK og CA
 1. Nye priser for campere 160 kr/døgn skal fremgå af hjemmesiden
 2. De nuværende møntindkast til brusere og vaskemaskiner fjernes, og priserne for pladsleje og camper plads leje inkludere nu disse ydelser.
 3. Fejloplysninger om leje af cykler etc. skal fjernes fra eksterne oversigter, hjemmesiden kontrolleres.
 • Opfølgning: CA og VK
 • Bådejere skal i løbet af foråret henvende sig til Villy for at få udleveret et årsmærke der skal sættes synligt på båden. Udleveres mod fremvisning af gyldig ansvarsforsikring af båden.
 1. Opfølgning via VK
 1. Afregning af el for Strib Bådeklub. Betaler pt. kr 1,34/ Kwh for klubhus. Plus moms
  1. Fremover skal klubben betale faktisk kwh pris incl. tarif og afgifter ( forslag )
  2. Opfølgning VK og CA                          
 1. Status på fakturering: Der er faktureret 143 pladser
 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
 1. Saldo og balance er godkendt
  1. Debitor liste:Der erkun 2 bådejere der ikke har betalt pladsleje.  Det er blevet besluttet at vi fremover afskriver alle ikke afsluttede sager til tab
  2. Godkendelse af budget 2022: Vedtaget. Vi forventer er resultat som i 2021.
 1. Likviditet: Likviditeten er som følge af indbetalingerne af pladsleje tilfredsstillende i forhold til budgettet.
  1. Kassekredit: Det blev ikke nødvendigt at trække på vores kassekredit.
 2. Renovering af klubhus: Den nye skilledør er blevet monteret, den fungerer særdeles godt, ser godt ud og yder en særdeles god lydisolation. Der mangler blot isætning af lås på foldedøren.
 3. Strategiplan: Fremlæggelse CA: Bestyrelsen fremlægger på generalforsamling sine visioner for havnens fremtid på både den korte og længere bane.
 4. Afholdelse af generalforsamling: Der indkaldes til generalforsamling og udsendes materialer iht. Forenings vedtægter. Der er tre medlemmer der er på valg: Johannes Prahl, Stefan Vindeløv og Martin Vasarhelyi. Johannes og Stefan ønsker ikke at genopstille
 5. Forhold vedrørende anparter: Der er 3 anparter til salg, der er solgt 1
 6. Møde med Klintebjerg: To af bestyrelsesmedlemmerne har haft et meget positivt møde med Klintebjerg havn, forstået på den måde at vi kan lære meget om fremtidig finansiering af Klintebjergs projekt. Mere herom til generalforsamlingen
 7. Spuns i Nordhavnen. Besigtigelse med grundejerforening og Otto fra SME
 8. Mail fra Grundejerforeningen vdr spuns / sprængsten ved nordhavnens indsejling.
  1. Strib Bådehavn accepterer Grundejerforenings forslag om nedlægning af sprængsten ved Nordhavnens indsejling
  2. Opfølgning VK og JP
 9. Bordet rundt.
  1. Reservering af klublokale ser ud til at fungere
  2. Opfølning: MV booker resten af årets bestyrelsesmøde datoer
 10. Eventuelt.
  1. Det er lykkedes Per Stub at få TrygFonden til at sponsere ikke mindre end 8 redningskranse der skal erstatte de gamle. En stor tak til både Per og TrygFonden for indsatsen.
  2. Der mangler nu blot en redningskrans til jollerampen hvor optimisterne holder til

 

Næste møde 17 marts

Generalforsamling d 23 marts

 

 

Johs.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere