Referat 17/5-22

 

Referat fra bestyrelsesmøde 17 Mj 2022

 

Deltagere:                                Claes Grove (CG) og Mads Metelmann (MM), Martin Vasarhelyi ( MV ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Jesper Bagge (Suppleant), Villy Kynde (VK), Christian Adelhardt (CA),

Afbud;                                       Suppleant Alan Buch

 

 1. Orientering om interview af Christian Adelhart og Bo Kiel Jespersen
 2. VIRK er endelig overdraget til MV, adgang til Middelfart Sparekasse er stadigvæk undervejs
 3. Der skal laves et ekstra sæt nøgler således at ikke kun Havnefogeden har en nøgle
 4. Der blev lavet en liste over arbejdsopgaver blandt bestyrelsens medlemmer
 5. Møde med Grundejerforeningen med hensyn til spuns i Nordhavnen
 6. Diskussion om lovgivning omkring fourening af havnen og havnens arealer
 7. Ansvarsforsikring, vi minder igen om at der skal fremvises en kopi af gyldig ansvars forsikrings police til havnefogeden.
 8. Det går godt med at få pladserne booket op, der er få store pladser til leje, men de forventes at blive udlejet snarrest.
 9. GUF arrangementet kommer til at foregå fredag d. 17 juni.
 10. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på at der ikke er mulighed for parkering på havnens område i d. 17 juni.
 11. Villy indkalder til et par korte arbejds eftermiddage med praktiske opgaver på havnen.
 12. Der kommer flere projekter på havnen, bl.a Sct. Hans som forsøges etableres mellem Vild Med Vand og Spejderne torsdag d. 23.
 13. Regskabet følger budgettet, likviditeten er tilfredsstillende.
 14. Bestyrelsen modtager gerne forslag til pop-op eller permanente is-boder
 15. Ydermolen bliver gennemgået undersøisk for vurdering af tilstand

 

 

 

Referent: Martin Vasarhelyi

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere