Referat 16/6-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 16 juni 2021 afholdt kl 17.00 i klubhuset

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Dagsorden:

 

Strategimøde med diskussion af ” Hvordan ser havnen ud om 10 år ” oplæg fra de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Der er generelt et ønske om at bestyrelsen sammen med andre interessenter i Strib arbejder på en strategi for havnens udvikling. Der udvikles et skitse oplæg. Dog afventer vi dels tilbagemelding fra Middelfart kommune (forventes 1/7), dels er det ikke klart hvem der skal deltage i arbejdet og endeligt skal dette fremlægges på næste generalforsamling.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift:
 1. Camper pladserne er generelt 100% belagt
 2. Det samme er bådepladserne
 • Legepladsen bliver færdiggjort d. 16. juni, dette betales af kommunen
 1. Baggagevognene er kommet ud og benyttes flittigt, de er påskønnede af brugerne
 2. Slæbestedet til optimisterne er blevet rigtigt flot
 3. Bukkegården er ved at blive ryddet, der skal ryddes yderligere op ( klubbens stillads ) og fjernes stativer og lignende der ikke benyttes senest til efteråret når bådene tages op igen til vinter
 • Matthias Hansen hjælper til med broen i Nordhavnen
  1. Støv bekæmpelse. Det er vedtaget at der indkøbes en mindre mængde harpiks baseret støvbinder for at afprøve dette på et mindre område VKK foretager afprøvningen.

 

 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance: der er problemer med aktualisering af poster grundet problemer med Nets, men baseret på forrige måneders posteringer ser regnskabet ud to at følge budgettet. Dog er der en enkelt post ”Beløbet til vedligeholdelse af havnen undersøges af Villy.
  2. VKK følger op med Middelfart Kommune omkring antallet af affaldscontainere, det er bl.a. et spørgsmål om vi skal bruge 5 containere eller have penge retur fra kommunen.
  3. Debitor liste gennemgået, der er strøget to debitorer på listen.
 2. Likviditet.
  1. Er pt. Som budgetteret.
  2. Der er oprettet en kassekredit i Sparekassen på kr. 150.000

 

 

 

 1. Orientering vdr. renovering af klubhus.
  1. Køkkenet leveres og indstalleres 16. juni
  2. Der er ingen aktuel tidsplan for skydedøren, tilbud er indhentet, men intet indkøbes før der er midler i klubbens kasse, pt ingen dato
 2. Samarbejdet med klubben
 3. Vild med vand projekt foreslået af Christian Adelhardt. Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen fra Christian Adelhardt og vil gerne være behjælpelig i det omfang det er muligt at stille faciliteter til rådighed. Behov og planlægning skal dog altid foregå via havnefogeden VKK. JP kontakter Christian
 4. Generalforsamling i september. Dette skal forberedes og der skal fremlægges flere finansierings forslag og ideer. Det foreslås at priserne på for både anpartshavere og ikke anpartshavere øges for at forbedre finansiering af havnens vedligehold
 1. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan. Diskussion om behov for vedligehold af Nordhavnen, der er ikke enstemmighed om dette, derfor er de nedenstående emner også til diskussion til næste møde
  2. Forstøbning af spuns i nordhavn, nødvendigt eller ej, tidshorizong
 1. Fortøjningspæle i sydhavn
  1. Smedjens anvendelse. Vi har modtaget et oplæg fra en keramiker der gerne ville bruge ”Smedjen”. Der er flere udfordringer med smedjen, dels at flere gerne vil bruge den til forskellige formål, dels at der i dag ikke er andet sted for havnen at opbevare nødvendigt udstyr og endelig at lokalerne ikke kan bruges til erhverv eller beboelse (der mangler bl.a. vand og kloakering) endelig er ”smedjen” klassificeret som bevaringsværdig.
  2. Bestyrelsen sender afslag til keramikeren.
  3. Renovering af udvendig og indvendig side af mole i sydhavnen
  4. Renovering af indvendig side af mole i nordhavnen
  5. Træbeklædning af indvendig sider af moler i syd/nordhavn (Ikke diskuteret)
  6. Nyt klubhus indeholdende cafe / restaurant og klubhus (Ikke diskuteret)
  7. Ny indkørsel, udvidelse af parkeringspladser, autocamper. (Ikke diskuteret)

 

 1. Forhold vedrørende anparter, der er ikke nye købere af anparter.
 2. Bordet rundt. VKK får fremstillet oversigttegninger over havnen med angivelse af broer og pladser, der opsættes på havnen.
 3. Eventuelt: Der indkaldes til arbejdsaftner, hvor vore skure skal males og have nyt tag.
 4. Dato for næste bestyrelsesmøde 25/8

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere