Referat 14-9-2020

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 14 september 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Mødet blev afholdt i klubhuset med følgende deltagere:

Bestyrelsen: Johannes Prahl (JP), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Afbud fra Søren Johansen (SJ)

Bestyrelsessuppleanterne: Mads M. Hansen. ( MHH ), Havnefoged: Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Referent: Martin Vasarhelyi

Beslutninger fra mødet:

 1. Dagsorden godkendt
 2. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet
 3. Konstituering af bestyrelsen
 4. Arbejdsfordeling i bestyrelsen
  1. JP Formand, SJ Næstformand, BIJ Andele, Budgetter JP/Susanne/VKK, Praktiske opgavers udførsel SV/JP, Sekretær MV
  2. JP og VKK aftaler godkendelse af udgifter, sendes til Susanne som betaler
 5. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
 1. Juli gav ikke så store indtægter, men august har været særdeles god, september tegner også godt, stor efterspørgsel på vinterpladser til både vand og land.
 2. Bedding og jollerampen skaffer også gode indtægter pt
 • VKK sender liste ud i løbet af 8 dag i fbm. optagning af både
 1. Havnens pladser betragtes som fuldt belagte pt
 2. Anoder i nordhavnen skiftes i november
 3. Der undersøges mulighed for indkøb af jernbaneskinner fra Bane Danmarks entreprenører med henblik på at spare penge på indkøb (BIJ/VKK?)
 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af regnskab ved JP, fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne af JP
  2. Der skal kontrolleres om der er afsat feriepenge til havnefogeden (+ Susanne)
  3. Der skal tales med Susanne om der er modtaget penge fra kommunen til toiletter og blå flag
 2. Likviditeten betragtes som god, vi følger budgettet (JP)
 3. Mødet med Bådklubben.
  1. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan ikke genkende den fremlæggelse af diskussionen som formanden for Strib Bådeklub (SB) har fremlagt offentligt. Der har ikke været diskuteret en tilrådighedsstillelse af det bageste lokale til vinterbaderne. Der blev udelukkende diskuteret lån af lokaler til opbevaring af materialer i fbm.  restaureringen af klubhuset. JP laver et nyt oplæg til skrifteligt svar til SB
  2. BIJ har møde med SB onsdag 16/10, det er aftalt at der kun diskuteres punkter på dagsorden, der laves mødereferat hurtigst muligt efter mødet som begge parter skal godkende for at undgå misforståelser fremover
  3. Der opfordres til hyppigere møder mellem SB og Havnen (MV)
 4. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan. Renovering af bro C som tidligere omtalt.
  2. Der skal fremlægges planer for arbejdsdage som så kan udsendes til brugere af havnen.
  3. Ny udkørsel: Vi afventer godkendelse fra kommunen, de har krav om at cykelstien skal gå mindst 4 m fra skel
  4. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret, diskuteret, JP tager kontakt til Grundejerforeningen for at afklare hvad der kan og ikke kan accepteres ( parkering / aflæsning )
  5. Der skal indkøbes 4 trækvogne til at transportere materialer mellem både/biler VKK indkøber disse.
 5. Forhold vedrørende anparter
  1. Der er ikke de store nyheder, anpartsliste er opdateret, der er pt 3 anparter til salg, der er en anpart som lige er blevet solgt.
 6. Bordet rundt
 7. Eventuelt
  1. Det blev besluttet at der skal indkøbes en projekter til møderne (VKK)
  2. Legepladsen skal vurderes mht. udbedringer, VKK
 8. Dato for næste bestyrelsesmøder
  1. 21/10
  2. 12/11
  3. 7/12

 

Martin Vasarhelyi

16/10/2020

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere