Referat 13/6-22

Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2022

Deltagere: Claes Grove (CG) Martin Vasarhelyi ( MV ), Brian Iversen Jensen (BIJ),
Jesper Bagge (Suppleant), Villy Kynde (VK), Christian Adelhardt (CA),
Jørgen Rasch

Afbud: Suppleant Alan Buch, Mads Metelmann (MM)

1. Bestyrelsesarbejdet kort fortalt ved Jørgen Rasch, forretningsorden skal uddybes,
skal den revideres? Skal der laves en forretningsplan?
2. Har havnen en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer, hvad koster det, hvem
tager opgaven.
3. Fortsættelse af diskussion om planen for havnens fremtid. Vi har nu haft møde med
3 forskellige private havne for at se hvilke løsninger de har brugt. Der arbejdes
videre på sagen MV
4. Orientering om møde med Sv. Aage West og grundejerforeningen om spuns i
Nordhavnen.
1. Der har været møde med en mulig leverandør som kommer med indikation
på både for- og bagstøbning.
2. Der kommer endnu en mulig leverandør med en vurdering i næste uge
5. Der oprettes en konto til projektet (MAV),
6. Hvad skal diskuteres med FLID i denne uge? GDPR, har FLID noget der kan
bruges? Ankesagen? Miljøkrav og løsning
7. GUF fredag d. 17. juni, der er lavet plads, men vær opmærksom på at der IKKE er
parkering på havnens område mellem torsdag d. 16 om aftenen til lørdag d. 18.
8. Sct. Hans det er Strib Bådeklub der koordinere, de skal dog koordinere sammen
med VK med hensyn til parkering, brandsikring etc.
9. Vild med vand, der er oprettet en gruppe der hedder Vild med Vand Familier.
Gruppen kunne godt tænke sig at lave aktiviteter efter sommerferien.
10.Opdatering fra havnefogeden:
1. Der skal fortsat arbejdes med den praktiske organisering med maste reoler,
fiskehytterne.
2. Når GUF festen er færdig skal der flyttes en del ting, bl.a skal
affaldsstationen flyttes.
3. Affaldshåndtering fra skibe, VK har lavet en redegørelse, miljøstyrelsen har
lavet en 5-årig godkendelse
4. Mobilpay, hvad er status, hvad mangler fra vores side? Der skal fremsendes
fotokopi af gyldigt ID (ikke digitalt) til CA.

11. Ankesagen, der diskuteres med FLID om det ikke er det bedste at ophæve sagen.
12.Regnskab, kan det fremover sendes direkte til CG?
13.Vi er ca 10% efter budgettet, dette undersøges til næste møde CG
14.Skal vi til at bruge et indeks til at regulere vores priser også de faste priser?

Side 1

Strib Bådehavn A.m.b.a
Referat fra bestyrelsesmøde

15.Diverse:
1. GDPR, CA tager sig af området
2. Havnens tilstand, BIJ har snakket med en erhvervsdykker som kan
gennemgå havnen, arbejdet igangsættes BIJ i samarbejde med VK.
3. Der er pt problemer med adgang til mapper på hjemmeside, der arbejdes på
sagen CA.

Referent: Martin Vasarhelyi

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere