Referat 10/5-21

Referat af bestyrelsesmødet afholdt mandag d. 10 maj  kl. 19.00 i klubhuset.

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Dagsorden:

 

 1. Dagsorden blev godkendt
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde. Blev godkendt og underskrevet.
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
 1. De fleste både er nu i havnen, der mangler blot at blive ryddet lidt op
 2. De 4 baggagevogne er ankommet og skal nu blot have logo på og placeres (VKK)
 • Der skal bestilles nye skilte (VKK)
 1. Bech og Vedel har skåret ledningerne til hoveddøren over, de skal genetableres, (BIJ) kontakter Bech og Vedel
 2. Bommen ved motorbådsslippen er i stykker, Kibo kigger forbi og afgiver tilbud inden arbejdet igangsættes
 3. De to store ruller ved camper pladsen bliver afhentet snart
 • Der lægges op til at der opkræves gebyr for reservering af vinderpladser på land.
  1. Takster for gæstesejler
 1. 0-11 m 160 kr/dag
 2. 11-14 m 190 kr/dag
 • 15-18 m 220 kr/dag
 1. (VKK) retter priserne, (SJ) retter på hjemmesiden

 

 1. Byfest på havnen, (JP) kontakter initiativtager til havne festen snarest og meddeler at havnen er positivt indstillet, dog skal praktiske forhold så som ekstra toiletforhold afklares.
 2. Optimister og andre ungdomssejlere, Der er blandt andet nævnt en flydebro, samt et hul i bukkegårdens væk  (VKK) og (SJ) kigger på mulighed for riste til slippen samt eventuel mulighed for at Havnen hjælper med brædder. Der er også spørgsmål om opbevaring af sejl, master. (VKK) snakker videre med Morten for at se hvad der reelt er brug for.

 

 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
  2. Spørgsmål: hvorfor er vores renovations omkostninger blevet så høje, (VKK) taler med kommunen, dialog er i gang.
  3. Debitor liste, der er nu kun to debitorer der værger sig, inkasso bør overvejes hvis ikke (VKK) kan få kontakt
 2. Likviditet, vi overholder likviditetsplanen.
 3. Orientering vdr. renovering af klubhus.
  1. Tidsplan: regner fortsat med at være færdige i maj
 4. Samarbejdet med klubben (møde 5 eller 19 maj ), fortsat ingen tilbagemelding fra Klubben
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Køkkenet bliver lavet så det eventuelt senere kan godkendes som anretter køkken.
  2. Der burde også være mulighed for at fremmede sejlere har adgang til et køkken som i andre klubber. Skal diskuteres med klubben ved næste møde
  3. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret. ( støv fra sti ), der undersøges om der skal bruges andre midler (evt bitumeret stenmel) for at reducere mængden af stenmel som generer både båd ejere og grundejere
 6. Forhold vedrørende anparter
 7. Bordet rundt. ( besøg af filmhold udsat til d. 12maj )
 8. Eventuelt
 9. Dato for næste bestyrelsesmøder og generalforsamling
  1. 19/5 kl 18
  2. 16/6 kl 17
  3. 25/8 kl 19
  4. 24/9 kl 19
  5. 30/9 kl 19 Generalforsamling

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere