Referat 1/3-21

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 1 marts 2021 kl. 19.00.

Foregik via video med følgende deltagere.

 

Bestyrelsen:                               Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                               Villy Kragh Kyndesen (VKK)

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt

 Underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøder (Villy printer referater for underskrift  )

 1. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift. Alle pladser er udlejet. Det kan ikke udelukkes at det bliver nødvendig at opsige lejere i havnen der ikke er andelshavere.( i.h.t. § 5 ) Der etableres el. stik for stor båd i Nordhavnen
 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance. Udsat til næste møde
  2. Budget 2021 godkendt med rettelse af el.forbrug.
 2. Likviditeten er fortsat god, men med de øgede omkostninger til renoveringen af glasi  ved bro C skal omkostningernen styres stramt resten af året. 
 3. Orientering vedr. renovering af klubhus. Tidsplan.
  1. Tidsplanen holder, omfanget at renoveringen reduceret iht. det reducerede budget
  2. Under renoveringen er der dukket flere mangler op som skal udbedres, bl.a. el.
  3. Det er uafklaret hvornår foldedøren opsættes.
  4. Køkkenet laves helt ny
 4. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan.( forstøbning af spuns i Nordhavn 2022 eller2023 )
  2. Renovering af Bro C forløber planmæssigt, der skal fjernes en del sten som er faldet i havnen, aftales med Vesta Fjord. Dæk på broen lægges medio marts.
  3. Information til anpartshavere og på hjemmesiden omkring ansvar for bortskaffelse af afslebne materialer og maling. Opfølgning Villy.
 5. Forhold vedrørende anparter, der er solgt 3 anparter, der er en ny interesseret køber
 6. Orientering om kommunens besigtigelse af havnen d. 3. februar. Kommunen har igangsat en tilstandsvurdering. Når denne forelægger afholdes der nyt møde med kommunen.
 7. Bordet rundt
  1. General forsamling skal udskydes på ubekendt tid pga COVID 19, JP informerer
 8. Eventuelt
  1. Kiosk i udbud. Annonce i Melfar Posten og på vor hjemmeside.
  2. Vi vil undersøge muligheden for at automatisere registrering af medlemmers adresser og betaling (Lars Lauridsen kontaktes)
  3. Status på Strib video undersøges.
  4. Forholdet til klubben blev diskuteret. Martin sender mail til klubben vdr. havnefest.
  5. Etablering af kontakt med Strib Bådeklub med hensyn til planlægning af sommer aktiviteter og aktiviteter generelt
  6.  
 9. Dato for næste bestyrelsesmøde 29/3

 

Johs.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere