Referat 09/11-21

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 09/11  2021 kl. 19.00

Mødet afholdt på Alsvej 4

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Christian Adelhart ( CA), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 3. Redigering af bestyrelsens forretningsplan. Behandles via forslag fra Christian der sendes til advokat for gennemgang ( Jørgen Rasch )
 4. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
 1. Vi har haft næsten 700 campere, kan vi lave noget pænere, bl.a. således at det ikke støver og at der ikke er mudder som ligger i huller. Kan der etableres en gård og en bedre belægning der ikke støver.
 2. Vestafjord kommer forbi og banker en ny pæle i ved Nordhavnen
  1. El forbrug i Nordhavnen.
 1. Der er mange både i både Nord- og Sydhavnen der ligger med strøm på uafbrudt
 2. Der skal undersøges muligheder for løsninger med målere således at forbrug på de enkelte både
 • Der skal fremskaffes klistermærker til Villy således at bådene kan forsynes med med et mærke der kræver at at ejerne kontakter havnefogeden omgående
 1. Det blev aftalt at Villy og Christian mødes torsdag d. 11/11
 1. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
 1. Resultat før afskrivninger viser et overskud på kr 83,000 bedre end budgettet.
  1. Debitor liste
 1. Kun en, der slettes
  1. Prioritering af forbedring
 1.  
 1. Likviditet.
  1. Kassekredit, kassekreditten er gratis så længe der ikke trækkes på den ifølge Johannes
 2. Renovering af klubhus.
  1. Beslutning af foldedør. Det er besluttet at havnen tilbyder klubben et lån til inkøb af en ny foldedør.
  2. Låsesystem. Bestyrrelsen foreslår at køkkenet i udgangspunkt er åbent som hovedøren og kan aflåses når klubben lejer lokalerne ud
  3. Der skal laves et ny kodesystem til toiletterne og faciliteterne i servicebygningen. Vi afventer tilbud fra BEAS

 

  1. Der skal etableres en ny vaskemaskine (evt indstri maskine som også kan kommunikere med BEAS systemet). Villy får pris på en brugt maskine.
  2. Bruserne i servicebygningen skal også renoveres, nyt projekt, bruserne skal udstyres med trykknap. ( møntboks fjernes ) I hovedbygningen skal der opsættes nye brusere. Der indhentes tilbud på ny møntboks til bruseren i hovedbygningen, alternativt laves der en pris på bad i servicebygningen
 1. Møde med klubben d.11/11:
  1. Der er fortsat problem med affaldsmængden overstiger det forventede
  2. Det bør overvejes om klubben ikke skulle have sin(e) egne container(e)
  3. Der skal strammes lidt op på rengøring (toiletposer/Madame, toiletpapir)
  4. Skal rengøring og indtægter ikke foregå mellem Klubben og Villy
 2. Bestyrelsens arbejdsopgave ifølge referat fra generalforsamlingen d. 30/9.
 3. Tilbud på skitseforslag til ny mole i sydhavnen.
  1. Der er indkommet et tilbud på ca 14,000 kr med forpligtelse til at tilbudsgiver får tildelt ansvaret for licitations materialet samt projektstyring til 9% af projektomkostningerne,
  2. Der er indkommet et andet tilbud på 40,000 kr uden forpligtelse til at kontrahere projektet til tilbudsgiver
  3. Der skal fortsat lave en kortsigtet plan og en langsigtet plan
 4. Strategiplan: Der skal etableres en arbejdsgruppe i bestyrelsen der arbejder med visionen for haven, for uden en overodnet vision for fremtidens havn kommer vi ikke i mål.
 5. Tilskud til toiletter: Oplæg fra kommunen er en stigning på knap 1000, pristalsstigningen er på 2500. Kommunens forslag: 11500 kroner i 2021 og 12500 i 2022 og fremover skal tilskuddet pristals indekseres.
 6. Forhold vedrørende anparter: Der er en enkelt der gennemgår et generationsskifte, der udstedes et ny andelsbevis.
 7. Bordet rundt: Johannes er blevet kontaktet mht et mindre musikalsk arrangement d. 16 juni 2022. I udgangspunkt er vi positivt indstillede og vil gerne høre mere på næste bestyrelsesmøde.
 8. Eventuelt.
  1. Dato for næste bestyrelsesmøde 8. december kl 19. 2021

 

Johs.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere