Referat 06/01-22

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 6/1  2022 kl. 19.00

Mødet afholdt i klubhuset.

 

Bestyrelsen:                              Johannes Prahl (JP), Christian Adelhart (CA), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi (MV)

Havnefoged:                             Villy Kragh Kyndesen (VKK)

 

       Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste møde.
 2. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift, der er plads til alle andelshavere  der ønsker en plads, alle pladser er dermed fuldt belagte.
  2. Måling af el. Forbrug, der bruges primært strøm om vinteren og priserne er stærkt stigende.
  3. Der introduceres i løbet af 2022 individuelle målere til vinterhalvåret, dette gøres gradvis og der indsættes 6 målere i begyndelsen af 2022 og i løbet af 2022
  4. Wi-Fi  på havnen: Systemet er etableret i 2014, det foreslås at der oprettes en fiberforbindelse med 1000/1000. VKK og CA aftaler detaljer med EWII.
  5. Regulering af Kwh: Havnens bestyrelse har besluttet den nye elpris til brugerne vil fremover være 3,25 kr/Kwh som faktureres fra 1. januar 2022kr. Der oprettes en MobilePay konto til Havnefogeden til afregning.
  6. Status på fakturering. Regninger bliver som tidligere varslet udsendt medio januar og skal betales 14 dage efter udstedelse. VKK og JP koordinerer.
 3. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
 1. Udgifterne og indtægterne er begge steget, der er mindre end 5% afvigelse mellem de budgeterede udgifter og indtægter. Der skal gennemgås en enkelt post ”4720 Edb-udgifter”
 2. Det samlede resulat af alle aktiviteter og udgifter ser ud til at blive bedre end budgeteret.
 • JP, VKK og MV laver sammen 2022 budgettet
  1. Debitor liste. VKK følger op på faktura fra Nielsen og Rasmussen A/S
 1. Likviditet der er ca 80.000 kr på kontoen yderligere har vi kassekreditten på 150.000 kr.

 

 1. Renovering af klubhus. Nye borde og stole er leveret.
 2. Strategiplan: Næste møde 17 / 1
 3. Forhold vedrørende anparter. Der er solgt en, der er tre anparter til salg.
 4. Bordet rundt.
  1. Tilbagemelding til GUF vdr. dato for sommerkoncert, der er ikke endnu kommet en konlusion, der skal være møde i løbet af januar. Det overvejs om Sankt Hans og GUF koncerten kan slås sammen og kombineres med Vild-med-vand, eller om man evt. kan bruge fælles faciliteter, CA følger op.
 5. Møde dato med Klintebjerg. JP og BIJ aftaler datoer
 6. Møde med Hejlsminde MV + CA + JP
 7. Eventuelt.
  1. Det nordlige skel mellem havn og grundejerforening verificeres. 
  2. Der skal aftales en plads med Sv. Aaage West til containerne
  3. Mødeindkaldelser sendes ud til bestyrelsen (MV)
  4. Ny dato for strategimøde 17/1 kl 19-21

 

 

Johs.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere