Beslutningsforslag d. 2/11-2023

 STRIB BÅDEHAVN AMBA

Beslutningsforslag til den ekstraordinære generalforsamling

2. november 2023

A. Status Quo

Generalforsamlingen beslutter at omkostningerne til havnens vedligeholdelse alene betales via overskud af driften.

 

B. Renovering

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge muligheden for at opkræve 7.000 kr. fra hver andelshaver, og hvis det er muligt, at gennemføre opkrævningen, og bevilger de midler, der er nødvendige for at gennemføre dette.

 

C.Nye moler

Generalforsamlingen beslutter, at der skal etableres nye moler i havnen.

 

C 1. Nye moler ved indskud

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge muligheden for at etablere nye moler ved indskud fra andelshaverne, og bevilger de midler, der er nødvendige for at gennemføre denne.

C 2. Nye moler ved lån

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge muligheden for at etablere nye moler ved optagelse af lån, herunder selskabsobligationer og bevilger de midler, der er nødvendige for at gennemføre disse.

C 3. Nye moler ved fondsmidler

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at etablere nye moler ved  hjælp af fondsmidler. Enten som direkte modtager, via en foreningsmodel eller i samarbejde med andre interessenter, og bevilger de midler, der er nødvendige for at gennemføre disse.

 D. Salg/overdragelse til kommunen

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde for at sælge eller overdrage havnen til Middelfart Kommune, og bevilger de midler, der er nødvendige for at gennemføre dette.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere