Referat 24/8-22

 

Bestyrelsesmøde 24 august. 2022

 

 

Deltagere:                                Claes Grove (CG) Martin Vasarhelyi ( MV ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Jesper Bagge (Suppleant), Villy Kynde (VK), Christian Adelhardt (CA), Mads M Hansen (MMH½)

Afbud:                                       Suppleant Alan Buch,

 

 

 1. Status på økonomi
  1. Der ÅTD viser har haft indtægter på 29.208 kr mod en forventet indtægt på 54.900 kr, dog er der tvivl om rigtigheden af data da vi på antallet af overnatninger ligger betydeligt (+100) over samme periode sidste år. VK følger op med Susanne, der skal også være opdatering på MobilePay selv om de ikke er konterede. Bestyrelsen skal kigge på prisen på el, da den er steget ud over det forventede. Det skal afklares hvilke forsikringer vi har og hvad de dækker (?) Er vores internet aftaler opsagt? (VK/CA)
  2. Bestyrelsen beslutter at nye (lejere i havnen) fremover skal informeres om nødvendigheden af at være medlem af Strib Bådeklub for at benytte havnens faciliteter. Strib Bådeklub skal fremskaffe materiale som kan udleveres til nye medlemmer. (Med det formål at beskrive fordelene ved et medlemskab).
 1. Havnefogedens beretning (VK)
  1. Der skal indhentes pris på ny wire til spillet på beddingen (VK/MMH)
  2. Stærk stigning på autocampere +100 i forhold til samme periode sidste år
  3. Gæsteleje af bådepladser ligger ubetydeligt under sidst år samme periode
 1. Regler for havnen
  1. Strøm til bade fastliggere og gæster, regler, skal de laves om, næste bestyrelsesmøde
  2. Bestyrelsen bekræfter enstemmigt at fastliggere kun må bruge landstrøm i henhold til reglementet som blandt andet findes på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer derfor havnefogeden til at håndhæve reglementet grundet de stærkt stigende elpriser. Dette vil sandsynligvis også medføre stigende el omkostninger fremover. Det er i alles interesse at holde omkostningerne ned.
 1. Klage fra kommunen om autocampere på havnen (VK)
  1. Der var kommet en klage fra en nabo til havnen. Årsagen er at et par campister havde tage ophold på pladsen uden for det indrettede område i strid med reglerne for havnen.
 1. Kontakt til kommunen i forbindelse med dette. Det er vedtaget at der indledes en dialog med kommunen for at sikre at vi fremover kan lave aktiviteter på havnen, eventuelt i samarbejde med roklubben og kajakklubben. (CA/VK)
 2. Forretningsplan, vi burde lave en ny? Det aftales at alle medlemmerne af bestyrelsen gennemlæser den tidligere forretningsplan og at den gennemgås for ændringer på næste bestyrelsesmøde.
 3. Hvorledes ønsker vi at prioritere udviklingsarbejde ift. driftsarbejde på bestyrelsesmøderne? (CG) Det aftales at der fremover afsættes tid per punkt på dagsordenen.

 

 

 

 

 

 

 1. Hvilke tiltag bestyrelsen ser der skal ske herfra og frem mod næste generalforsamling, ift. arbejde med udvikling af havnen (CG). Bestyrelsen gør opmærksom på at der ikke arbejdes videre med udvikling af en langsigtet plan før et nyt mandat er givet i forbindelse med næste kommende generalforsamling.
 2. Opdatering/opfølgning på hvem laver hvad?
  1. Gennemgang af vores GDPR regler (CA)
  2. Alle mapper gennemgås (CG)
 1. Struktur på vores mapper (CG)
  1. Claes har gennemgået og organiseret alle mapper således at mapperne er organiseret efter indhold. Dette er et meget vigtigt arbejde, da der tidligere har været en del udfordringer med at finde de forskellige dokumenter som bestyrelsen skulle bruge. Medlemmerne af bestyrelsen bedes hver især vurdere strukturen.
 1. Nye arrangementer på havnen i 2022 og 2023
  1. Promotion af begivenheder på havnen (MMH). Pålideligheds sejlads kunne være en mulighed. Mads vil gerne være primus motor sammen med Christian, der skal laves en arbejdsgruppe som arbejder aktivt med hvilke begivenheder som havnen kan være for vært for eller på anden måde deltager i. Bl.a. skal vi være med i DCU bladet.
 1. Diverse,
  1. Ny løsningsmulighed for spunsen i Nordhavnen (MMH)
   1. Der er kommet et nyt løsningsforslag fra en 3. part som blev præsenteret af Mads. Det nye oplæg ser meget interessant ud da der ved den nye løsning ikke mistes bredde og længde i havnebassinet.
   2. Samtidig vil dette også betyde en pænere inderhavn
  2. Forskellige punkter som anpartshavere har videregivet til Christian
   1. Kan der monteres skruer på plankerne på nordmolen for at forhindre støj? Nej det er ikke muligt da broen er lagt i sektioner.
   2. Der er indkommet et forlag om at lave en venteliste til pladserne til de eksisterende brugere af havnen. Bestyrelsen finder at dette er en god ide.

 

 

Referent

 

Martin Vasarhelyi

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere